Naši lidé

Ing. Roman Mydlář

jednatel

Roman je zakládájící člen naší společnosti. Vystudoval Vysokou Školu Báňskou, bakalářský program Pozemní stavitelství a architektura a inženýrský program Prostředí staveb. 

Po studiu pracoval 5 let pro německou  společnost SSI Schäffer kde se podílel na výstavbě nové výrobní haly a rekonstrukcích starěích výrobních prostorů. Následně spolupracoval se skupinou investorů na projektech školících středisek a podnikatelského inkubátoru v rámci ČR. V rámci vlastní  projekční činnosti vypracovával projekty menšího charakteru - Polyfunkční dúm v Bílovci,  komunikace s odňovacím systémem v Mořkově, studie různých průmyslových přístaveb apod. Od roku 2017 pak navázal spolupráci s Holandskou společností  Arcadis na projektu nového výrobního závodu Jaguar Land Rover na Slovensku, kde se koordinoval projekční část a výstavbu Energo centra a částecně i několika dalších celků -  BIW, Administrativní budova, Estates. Od roku 2019 je členem core týmu developerské společnosti Unibail Rodamco Westfield v Hamburgu při výstavbě nové městské části s nákupním centrem  Überseequartier Hamburg.