EREM Engineering s.r.o.

engineering a projektové řízení stavebních investic

Každý stavební projekt je v mnoha směrech specifický, stejně tak jako balíček našich služeb, který na jednotlivých stavbách po dohodě s klientem zajišťujeme. 

Poradenství a inženýring v přípravné fázi 

vyhodnocení záměru, prověření nákupu nemovitosti, analýza rizik, tvorba prvotních rozpočtů a projekčních podkladů, inženýring stavebních řízení 

Projektové řízení ve fázi realizace 

organizace a nastavení kapacit projektového týmu, vedení výběrových řízení na dodavatele,  řízení výstavby,  rešení technických problémů stavby, dodržování nastaveného  harmonogramu, BOZP, výkazy a reporting

Stavební dozor

kontrola stavebních prací a technologických  postupů výstavby, agenda vad a nedodělků, reporting a podpora ostatních členů managementu  

Finance a claim management 

nastavení a monitoring ekonomiky stavby, claim management, předpovědi ekonomické udržitelnosti, evidence pohledávek